top of page

ECO Zero

Creați un climat perfect și constant în hală, performanțe optime pentru păsări.

ECO Zero aduce un climat confortabil în interiorul halei, indiferent de condițiile exterioare. Clematul optim generat are ca rezultat o producție puternic îmbunătățită a ouatului la 87 de săptămâni, o mortalitate mai mică cu 1,5 - 4%, 10 - 25 de ouă în plus și cu 4 - 6 grame mai puțin furaj consumat zilnic. Emisia de praf fin este redusă cu 80%.


Păsări sănătoase

În recuperatorul de căldură ECO Zero, căldura este transferată de la aerul cald preluat din interiorul halei la aerul proaspăt din exterior. Datorită fluxului de aer în contracurent și al canalelor lungi de 8 metri, recuperatorul atinge o eficiență termică superioară de 80%. Software-ul inteligent guvernează această tehnologie și este dezvoltat pe baza unei înțelegeri aprofundate a controlului climatului în halele de păsări.


Aerul preîncălzit este distribuit direct sub pasări și pe benzile de dejecții. Asta duce la:

  • microclimat excelent și sănătos în toate condițiile meteorologice;

  • optimizează uscării dejecțiilor;

  • scăderea umidității dejecțiilor scăzând emisiile de amoniac;

  • asigurarea sănătății păsărilor.


Cu ECO Zero creați un climat perfect și constant în hală, cu performanțe optime pentru păsări.

bottom of page