top of page

Chickenwagon 50

Pentru 50 găini ouătoare organice sau 80 free range.

Hala mobilă Chickenwagon 50 vă oferă oportunitatea de a începe creșterea găinilor ouătoare în sisteme mobile. Acest Chickenwagon oferă spațiu pentru 50 găini ouătoare organice sau 80 găini ouătoare free-range. Ideal pentru producții și vânzari locale a ouălor de consum, fiind echipată cu multiple opțiuni pentru a vă sprijini cât mai mult în producția și vânzarea ouălor.

• Complet mobilă
• Fără impact asupra mediului înconjurător
• Independentă energetic prin panouri solare
• Ușor de utilizat
• Prietenoasă cu fermierul și cu păsările
• Stocaj apă, furaje și dejecții timp de o săptămână
• Complet echipată
• Izolație excelentă pentru toate anotimpurile
• Opțiuni de echipare suplimentare

Chickenwagon 50
bottom of page