top of page

Chickenwagon 300

Pentru 300 găini ouătoare organice sau 432 free range.

Hala mobilă Chickenwagon 300 este produsul suprem pentru creșterea mobilă a găinilor ouătoare. Acest Chickenwagon oferă spațiu pentru 300 găini ouătoare organice sau 432 găini ouătoare free-range. Hala este eficientă în utilizare și are un timp scurt de amortizare. Ideal pentru producții și vânzari locale a ouălor de consum, fiind echipat cu multiple opțiuni pentru a vă sprijini cât mai mult în producția și vânzarea ouălor.

• Complet mobilă
• Fără impact asupra mediului înconjurător
• Independentă energetic prin panouri solare
• Ușor de utilizat
• Prietenoasă cu fermierul și cu păsările
• Stocaj apă, furaje și dejecții timp de o săptămână
• Complet echipată
• Izolație excelentă pentru toate anotimpurile
• Opțiuni de echipare suplimentare

Chickenwagon 300
bottom of page